Nieuwsbrieven

Omdat we ervoor hebben gekozen om ook persoonlijke informatie en foto’s in onze nieuwsbrieven te plaatsen, kunnen we deze niet meer openbaar op onze website aanbieden. Ouders ontvangen deze nieuwsbrief in de oudercommunicatie app Klasbord. Hierin zit ook een bestandenmodule zodat deze nieuwsbrieven per schooljaar ook gearchiveerd worden.