BSO

Stichting Welluswijs, wijs in opvang Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties en studiedagen. Dit kan zowel incidenteel als structureel. Stichting Welluswijs verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in de regio Hardenberg. Indien u voorschoolse opvang afneemt, brengt de BSO-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar een opvanglocatie in de buurt gaan. Op deze locatie is een activiteitenprogramma opgezet waar kinderen aan deel kunnen nemen, daarbij komen aan de hand van thema’s diverse activiteiten aan bod.  Van natuur- tot sport- en spelactiviteiten, van lees- tot knutselactiviteiten. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor BSO, wat betekent dat slechts een deel van de kosten zelf betaald dienen te worden. Stichting Welluswijs biedt naast buitenschoolse opvang (4-13 jaar) ook dagopvang (0-4 jaar), peuterspeelzaal (2-4 jaar) en gastouderopvang (0-13 jaar) aan in de regio Hardenberg.  Dankzij een intensief samenwerkingsverband is ook logopedie en fysiotherapie mogelijk. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van ouders, biedt de stichting Welluswijs diverse flexibele contractvormen aan). Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de centrale administratie van Stichting Welluswijs op 0523-712272 of via de website .www.welluswijs.nl