Ouderraad

De oudervereniging (de ouderraad) van onze school organiseert samen met het team van leerkrachten allerlei feestelijke activiteiten. Daarnaast probeert zij bij deze activiteiten ook de andere ouders te betrekken. De ouderraad vergadert 1 keer per maand. Bij deze vergadering is altijd een teamlid aanwezig. Een van de belangrijkste taken van de oudervereniging is de coördinatie van allerlei activiteiten b.v.: schoolreisjes, avond-/wandelvierdaagse, kerstviering, verkeersbrigadiers, enz.

De oudervereniging vraagt aan ieder gezin een zgn. ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt beheerd door de oudervereniging. Bij eventuele betalingsproblemen kunnen ouders aanspraak maken op de gemeentelijke regelingen, of anders contact opnemen met de directeur van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt u schriftelijk benaderd via de “Klussenlijst” om u op te geven voor de diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Uw vragen, ideeën en wensen zijn altijd welkom.

Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad. Voor de samenstelling van de ouderraad verwijzen we u naar de schoolkalender.