Ons onderwijs

Altijd in ontwikkeling
Ieder jaar maken we een schoolplan. Daarin hebben we de activiteiten planning van ons onderwijs beschreven. Op deze manier ontwikkelen we ons op “De Langewieke” continu en planmatig, waardoor we ervoor zorgen dat we gericht blijven op de toekomst en ons onderwijs past bij de huidige tijd.
De praktische vertaling van het schoolplan staat in onze schoolgids die jaarlijks geactualiseerd wordt. De schoolgids kunt u vinden bij de downloads. 

We geven goed les en helpen ontwikkelen leren en spelen
We werken met heldere zichtbare leerdoelen.
We werken planmatig met het IGDI-model, wat betekent dat we onze lessen zo organiseren dat er ruimte is voor verlengde instructie, hulprondes en samenwerkend leren.
We werken gericht aan vaardigheden bij de leerling als presenteren, samenwerken en reflecteren op eigen handelen en gedrag.
Om zo doelgericht mogelijk te kunnen werken en onze lessen goed vorm te geven maken wij gebruik van verschillende methodes. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Kleuterplein, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden die belangrijk zijn voor het jonge kind. Groep 3 werkt met de methode Lijn 3 voor aanvankelijk lezen. Voor het voortgezet lezen wordt in de groepen  4 t/m 8 de methode Estafette gebruikt. Voor rekenen gebruiken we de methode Wizwijs, voor taal de methode Taal in Beeld en bij begrijpend lezen werken we met Tekstverwerken en Nieuwsbegrip.
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode STAAL voor spelling, die werkt volgens de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen Spellen van José Schraven. Deze methodiek gebruiken we al jaren naar volle tevredenheid op “De Langewieke” en onze methode past hier nu ook helemaal bij. Vorig schooljaar zijn we gestart met het schrijven van blokschrift in de hele school.
Voor sociaal emotioneel leren gebruiken we sinds dit schooljaar de methode KWINK.

Topondernemers
De geïntegreerde wereldoriëntatiemethode Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Geïntegreerd wil zeggen dat binnen Topondernemers de domeinen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek aan bod komen.
Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen en aangeboden (verplichte) vragen. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.
Wij reflecteren met de kinderen op hun taakaanpak, werkhouding en inzet in POG- gesprekken. POG staat voor Portfolio Ondernemend Gedrag. In deze reflectiegesprekken wordt met een digitaal portfolio de ontwikkeling in vaardigheden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en er worden nieuwe individuele doelen gesteld. 

ICT
De digitalisering van de samenleving wordt op De Langewieke ook steeds meer zichtbaar. We vinden op De Langewieke dat de kinderen hun instructie en methodegebonden verwerkingen nog op papier moeten maken. De methodes worden wel steeds meer door digitale toepassingen, zoals leerkrachtassistenten en oefenprogramma’s ondersteund. Op De Langewieke zien we ict als middel om ons onderwijs te versterken. We maken gebruik van de nieuwste in hoogte verstelbare touchscreens zodat leerkrachten en leerlingen hier optimaal gebruik van kunnen maken. Door de gerichte keuzes in verschillende mobile devices, leren kinderen met deze apparaten hun digitale content te benaderen. Leerkrachten kunnen specifieke keuzes maken, waar ze de verschillende apparaten en besturingssystemen voor willen gebruiken. Naast onderwijs gerelateerde toepassingen, maken we als school ook gebruik van digitale schooladministratie, Office365, oudercontact app., sociale media en een website.