Gestart met BLINK en hoe!!

Dit schooljaar zijn we op de Langewieke gestart met Blink. Dit is de methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. In de groepen 5, 5/6 en 6 was het eerste thema: aardse extremen. Aan het begin van het thema hebben…

Feestweek De Langewieke

Naar aanleiding van het vertrek van meester Lammers bij De Langewieke, heeft de school een complete week besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van een circus met alle klassen. Ouders ontvangen foto's en informatie hierover via de onze oudercommunicatieapp: Klasbord.