Laatste schooldag en uitzwaaien groep 8

De laatste schooldag stond in het teken van afronden, opruimen en afscheid. Middels een grote haag werden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. Vanavond hebben zij nog hun afscheidsavond.

8 juni gaat de school weer ‘normaal’ open.

Vanaf 8 juni 2020 gaan alle kinderen van De Langewieke weer tegelijk naar school. Er zijn speciale maatregelen genomen voor het gespreid brengen en ophalen van de kinderen. Hierover zijn de ouders op de hoogte gebracht door de school.

Actuele ontwikkelingen

Basisschool De Langewieke is t/m 6 april gesloten. Leerkrachten hebben voor hun eigen klassen leerstof samengesteld en deze worden vanaf 18-03-2020 naar de leerlingen gestuurd. Hierin is gekozen voor herhaling van de leerstof middels (methode)verwerkingingen, digitale oefeningen en extra ideeën…