Laatste schooldag en uitzwaaien groep 8

De laatste schooldag stond in het teken van afronden, opruimen en afscheid. Middels een grote haag werden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. Vanavond hebben zij nog hun afscheidsavond.

8 juni gaat de school weer ‘normaal’ open.

Vanaf 8 juni 2020 gaan alle kinderen van De Langewieke weer tegelijk naar school. Er zijn speciale maatregelen genomen voor het gespreid brengen en ophalen van de kinderen. Hierover zijn de ouders op de hoogte gebracht door de school.