M.R.

De M.R. Leden:

Jacco Leehuis (ouder)

Bianca Vos (ouder)

Sander de Boer (ouder)

 

Sanne de Boer  (leerkracht)

Maike Maathuis (leerkracht)

Martijn Kamphuis (leerkracht)

 

De MR van de Langewieke bestaat uit een constante groep mensen. Dat is belangrijk, omdat de zaken waar de MR mee te maken krijgt enorm complex zijn. Het duurt dan ook zeker een jaar voordat iemand alle onderwerpen een keer voorbij heeft zien komen. Om een goed advies naar de directie te kunnen geven is het dus belangrijk dat er niet teveel wisseling is in de samenstelling.

Als MR ervaren wij de contacten met de schooldirectie als zeer prettig. De directie (en de overkoepelende stichting SKOT) hecht veel waarde aan de mening van de ouders en het team. Regelmatig is er overleg over de invulling van het onderwijs en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Er is een open overlegstructuur waarin de MR haar mening kan geven over vraagstukken en samen met de directie kan werken naar een passende oplossing.

De MR hecht veel waarde aan de vorm waarin de overkoepelende stichting SKOT is opgebouwd. Er is veel aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen. Er zit geen zware top in het bestuur, waardoor de financiën van de overheid evenredig verdeeld worden over de aangesloten scholen. Zo maakt iedere leerling optimaal gebruik van de door de overheid verstrekte financiën.

Als u vragen heeft over het werk in de MR, neem dan gerust contact op met één van de bovenstaande personen, of mail naar mr.delangewieke@skot.nl We praten u graag bij en zoeken een antwoord op uw vragen!

 

Inlogpagina voor MR-leden.