Schooltijden

De schooltijden op KBS ”De Langewieke”

  • Maandag      8:30 – 11:45 en van 13:00 – 15:15
  • Dinsdag        8:30 – 11:45 en van 13:00 – 15:15
  • Woensdag    8:30 – 12:15
  • Donderdag   8:30 – 11:45 en van 13:00 – 15:15
  • Vrijdag          8:30 – 11:45 en van 13:00 – 15:15

 

LET OP:

Vanwege de Corona, zijn de schooltijden op De Langewieke tijdelijk naar een continurooster aangepast. Waarbij de groepen in 2 worden gesplitst bij het brengen en ophalen, zodat niet alle kinderen tegelijk op school worden gebracht en gehaald. Deze tijden worden met de ouders op tijd gecommuniceerd middels een nieuwsbrief of via onze oudercommunicatie-app: Schoolwapps