School

Wij geloven dat wij het beste onderwijs kunnen bieden als we het samen doen.
Wij geloven dat ‘samen’ een wederkerige relatie is.
Wij geloven dat het altijd de moeite waard is om samen te zoeken naar de beste weg 

Als je op onze school zit dan beloven wij jou (leerling) het volgende:
1. We bieden een veilige omgeving
2. We nemen jou serieus en ‘zien’ jou
3. We doen het samen
4. We helpen jou te ontwikkelen, leren en spelen
5. Wij geven jou goed les 

(Ouders) als uw kind op onze school zit, dan beloven wij u het volgende:
1. We bieden uw kind veiligheid
2. We ‘zien’ uw kind
3. We doen het samen
4. We zoeken steeds naar de best passende weg
5. We bieden structuur
6. We handelen professioneel 

We doen het samen
Wij ondernemen en beleven samen activiteiten zoals de schoolreis, feestdagen met vieringen, de sportdag, het pleinfeest en de musical.
Er is betrokkenheid bij iedereen en een goede sfeer.
Er worden op verschillende momenten gesprekken gevoerd om elkaar te horen, informeren en af te stemmen (bijvoorbeeld rapport- en oudergesprekken, ambitiegesprekken, reflectiegesprekken (POG). 

Lees verder onder de kopjes ‘ons onderwijs’, ‘zo passend mogelijk’ en ‘veiligheid’ hoe wij onze beloftes waarmaken in de dagelijkse praktijk op “De Langewieke”. 

Het onderwijs op “De Langewieke” is samengevat in een “1 paginaplan” van onze school. Downloaden: 1paginaplan De Langewieke